Profesjonalizacja kreatywności

Profesjonalizacja kreatywności

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

z radością zawiadamiają, iż dniach 25–26.04.2017 r. 

w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

odbędzie się 

II Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywności:

Kreatywne myślenie - Kreatywne działanie

Cieszymy się, że patronat honorowy nad konferencją objęli

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski oraz

Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.

 

Komunikat II

Jako pomysłodawcy i organizatorzy nadal bardzo dobrze wspominany i oceniamy pierwszą konferencję (zob. http://profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl/galeria). Jej szczególną wartością były warsztaty i wizyty studyjne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Kontynuując te dobre praktyki, na II konferencji z tego cyklu również przewidzieliśmy wizyty studyjne w Centrum Spotkania Kultur oraz w Parku Technologicznym w Lublinie. Innym ciekawym elementem poprzedniej konferencji były warsztaty, które zamierzamy kontynuować w rozszerzonej formule. Warsztaty uruchamiają bowiem energie osób prowadzących je, ale także inspirują uczestników do nowego postrzegania rzeczywistości, w której funkcjonujemy codziennie, a jej nie zauważamy… Liczymy, że propozycje warsztatów zrodzą się tym razem w środowisku lubelskim. 

Na konferencji nadal chcemy pokazywać osoby, którym udało się przekształcić własne kuriozalne pomysły w dochodową działalność gospodarczą. Wymiana doświadczeń w tym zakresie może stymulować każdego z nas. Spodziewamy się, że w środowisku lubelskim spotkamy się z inicjatywami, które znalazły żyzny grunt na terenach przepięknego Roztocza, w okolicach Kazimierza nad Wisłą czy Nałęczowa. 

Podczas konferencji chcemy zidentyfikować działania, które wykraczają poza szablony kulturowe i zarazem przynoszą ponadstandardowe efekty. Stąd profesjonalizacja kreatywności polega na praktycznym wdrożeniu działania kreatywnego, które skutkuje podjęciem przedsięwzięcia owocnego gospodarczo.

 

FORMUŁA KONFERENCJI

Formuła konferencji, tak jak w pierwszej edycji,  jest otwarta i zapraszamy do swoistych prezentacji dostosowanych do treści pokazywanego dzieła. Proponujemy:

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
 • warsztaty z obszaru działań kreatywnych;
 • panel dyskusyjny na temat profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, referaty z badań, prezentacje projektów naukowo-badawczych, postery i inne;
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania.

Przedmiotem konferencji są dzieła kreatywne, stymulowanie i promowanie kreatywności, proces profesjonalizacji kreatywności oraz refleksja nad kreatywnością.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

1. Refleksja teoretyczna o kreatywności

Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności. Czym jest kreatywność? Czym jest profesjonalizacja? Czy kreatywność można sprofesjonalizować? Czym jest sektor kreatywny?

2. Granice kreatywności

Kiedy i dlaczego kompetencje kreatywne stają się niezbędne w pracy zawodowej, 

a kiedy są niepożądane? W jakich zawodach kompetencje kreatywne stają się kompetencjami kluczowymi? Jakie są etyczne aspekty kreatywności?

3. Kreatywność w kulturze

Niektóre mikrokultury mogą sprzyjać kreatywności, a inne ją hamować. Czym charakteryzują się kultury sprzyjające rozwojowi człowieka i wspierające kreatywne dzieła?

4. Kreatywność w działaniach edukacyjnych

Szkoła wspierająca kreatywny rozwój ucznia? Twórczy nauczyciel jako animator rozwoju kompetencyjnego i osobowościowego ucznia. Dlaczego z kreatywnej populacji dzieci wyrastają mało kreatywni studenci?

 

GRUPA ODBIORCÓW

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności we wskazanych obszarach aktywności. Planowana jest praca 

w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, ekonomia, biznes, przemysł, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media, sztuka. 

 

WSPÓŁPRACA

W ramach konferencji zorganizowaliśmy wizyty studyjne w Centrum Spotkania Kultur i Parku Technologicznym. 

 

Komitet Honorowy

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prof. AHE dr Makary K. Stasiak

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki 

Członkowie:

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok – SWPS w Warszawie
Prof. dr hab. Teresa Pękala – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Stanisław Popek – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski – ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik, – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Karolak – ASP w Łodzi, AHE w Łodzi
Dr hab. Paweł Gondek – KUL w Lublinie
Dr hab. inż. arch. Prof. WSPA Bolesław Stelmach – WSPA w Lublinie

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca:

Dr Sylwia Rydz – AHE Łódź

Członkowie:

Dr Elżbieta Woźnicka – AHE Łódź
Dr Marta Komorska – WSPA Lublin
Dr Leszek Kuras – AHE Łódź
Dr Kamila Witerska – AHE Łódź
Mgr Barbara Zdrojewska – WSPA Lublin
Mgr inż. Krzysztof Grymuza – WSPA Lublin
Ewa Raczkowska – WSPA Lublin

Centrum Spotkania Kultur to miejsce dialogu i spotkania. Sercem instytucji jest profesjonalna sala operowa, przystosowana do realizacji wydarzeń o zróżnicowanym charakterze. Główna arteria to „Aleja kultur” – wielopoziomowy, przeszklony trakt, gdzie spotykają się artyści, widzowie, animatorzy i wszyscy odwiedzający obiekt. Centrum Spotkania Kultur to baza dla organizacji pozarządowych, kina studyjnego, środowiska związanego ze sztukami wizualnymi, teatrem, muzyką. Instytucja ma być miejscem kulturotwórczym, także miejscem spędzania wolnego czasu w kawiarniach, czytelniach czy na oszklonym dachu pokrytym roślinnością i drzewami, gdzie będą realizowane projekty z dziedziny ekologii. Ekspozycje stałe poświęcone kulturom świata czy spektakularnej technologii scenicznej, jak i wyjątkowe wystawy czasowe realizowane w partnerstwie z najważniejszymi polskimi i zagranicznymi galeriami, to propozycja dla mieszkańców, jak i turystów. CSK zamierza kreować przyszłość, wykorzystując Laboratorium Nowych Technologii, inkubator przemysłów kreatywnych, najnowsze rozwiązania multimedialne. Dzięki otwarciu instytucji zmieni się miejska urbanistyka: powstanie nowe centrum miasta łączące uczelnie i środowiska akademickie z historyczną częścią Lublina. Wszystko to sprawia, że Centrum Spotkania Kultur stanie się intelektualnym axis mundi na mapie Europy Środkowo-Wschodniej i pozytywnie zagości w sercach mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego.

Zadaniem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką. Nasz zespół pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii. Udostępniamy nieruchomości i infrastrukturę techniczną, zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności. W strukturze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego m.in. został utworzony w czerwcu 2015 r. Lubelski Instytut Designu w celu wsparcia rozwój designu na Lubelszczyźnie. Misją Instytutu jest promowanie designu jako strategicznego czynnika rozwoju gospodarczego, głównego czynnika wsparcia innowacji i obszar, za pomocą którego można poprawić jakość życia. Celem Instytutu jest ustalenie standardów w zakresie projektowania i innowacji, promowanie dobrych praktyk w zakresie designu oraz stworzenie platformy współpracy lubelskich uczelni, biznesu, środowiska projektantów i administracji publicznej.

Biuro Konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 42 63 15 840; fax 42 20 32 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna, wynosi:

 • Udział czynny - 500 zł*
 • Udział czynny dla doktorantów i studentów - 300 zł*
 • Udział bierny - 280 zł**

* Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. 

** Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.

Pracowników Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie obowiązuje 50% zniżki od ustalonych cen. 

Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 31 stycznia 2017 r.

Termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji upływa 28 lutego 2017 r. 

Regulamin

Publikacja

Artykuły prosimy przesłać drogą elektroniczną jako załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja:
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
    odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:

 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu
 • ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

Przykłady zapisu bibliograficznego:

 • Książka w oryginale:
  Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.
 • Książka tłumaczona:
  Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.
 • Praca zbiorowa:
  Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

 

Zakwaterowanie

Zapraszamy wkrótce.

Program konferencji

Zapraszamy wkrótce.

Relacja z konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Profesjonalizacja kreatywności"

Łódź, 15-16 marca 2016 r.

Ponad stu uczestników z całego kraju wzięło udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności", która odbyła się 15 i 16 marca br. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem i było okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami łódzkich instytucji kreatywnych, takich jak Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, EC1 – Miasto Kultury, Off Piotrkowska Center, Art Inkubator, Widzewska Manufaktura oraz promotorów marek Łódź Kreuje i Promuje Łódzkie.

Pomimo tego, że konferencja była inicjatywą akademicką, gwarantowała dostęp do praktycznego ujęcia kreatywności. Obradom teoretycznym towarzyszyły warsztaty tematyczne: Design Thinking w edukacji, Storytelling jako metoda wspomagająca kreatywność, Drama(tyczne) zmiany oraz warsztat projektu MIGOBI. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w czołowych łódzkich firmach wspierających kreatywne działania. Odwiedziliśmy Off Piotrkowska Center, Art Inkubator oraz EC1 – Miasto Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności w portalu Facebook. Nasz nowy fanpage będzie uzupełniany treściami związanymi z kreatywnością. Znajdują się tam również zdjęcia z konferencji. Adres: https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.

Wywiad z prof. dr Makarym K. Stasiakiem - Dziennik Łódzki - 24.04.2016