Profesjonalizacja kreatywności

Profesjonalizacja kreatywności

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności
mają zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Profesjonalizacja kreatywności


Łódź, 15-16 marca 2016 r.

 

Patronat Honorowy nad konferencją sprawują Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

oraz Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi.

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt Uniwersytet Łódzki

Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Falkowski Uniwersytet SWPS
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Karolak Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
Dr Kamila Witerska
Zastępca przewodniczącej:
Dr Elżbieta Woźnicka

Członkowie:
Dr Leszek Kuras
Dr Kamila Lasocińska
Dr Łukasz Zaorski-Sikora
Mgr Anna Przybylska Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

 

Głównym celem konferencji jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności i zastanowienie się nad tym czy można mówić o profesjonalizacji kreatywności i w czym się przejawia? Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie miało charakter wymiany myśli, doświadczeń, poglądów i dyskusji nad obecnym kształtem kreatywności, jej zakresem, wymiarami i efektami.  Pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia. Chcemy wydobyć aspekty profesjonalizowania się kreatywności, przekształcania kreatywności z tej będącej na marginesie w odrębną dziedzinę. Zauważamy bowiem, że kreatywność zyskuje własną tożsamość i znaczenie.

Dlatego w trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.

 

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

1.      Identyfikowanie zainteresowań i zdolności

2.      Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych

3.      Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji

4.      Refleksja teoretyczna o kreatywności

 

Najważniejszym zagadnieniem będzie problem: W jaki sposób sprofesjonalizować kreatywność?

 

Formuła konferencji jest otwarta.

Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach. Proponujemy:

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności. Prezentacja dzieła może obejmować oryginalne rozwiązania będące wynikiem postawy twórczej, działań twórczych, których efektem są  nowe idee, koncepcje i oryginalne rozwiązania  oraz ich zastosowanie.  Może obejmować projekty indywidualne lub grupowe. Może to być np. prezentacja szkoły i prowadzonych w niej rozwiązań innowacyjnych, prezentacja autorskiego programu nauczania, oryginalnych rozwiązań metodycznych wprowadzanych w szkole, działań artystycznych i okołoartystycznych, rozwiązań biznesowych itp.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którym kreatywność jest bliska w życiu codziennym. Interesuje nas kreatywność w dowolnym obszarze: edukacja, biznes, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media,  sztuka.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz profesjonalizacji kreatywności, do inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (5 pkt.)

 

Chcielibyśmy również zakomunikować Państwu, że partnerami naszej konferencji są kluczowe łódzkie instytucje wspierające działania o charakterze twórczym, innowacyjnym, niejako mecenasi kreatywności:


WIMA – Widzewska Manufaktura, jest to pozostałość po łódzkich zakładach przemysłu bawełnianego. Stare hale fabryczne przekształciły się w miejsca sztuki, działalności artystycznej, małej manufaktury. Prowadzona w nich aktywność edukacyjna, artystyczna i biznesowa jest wynikiem kreatywności młodych ludzi, chcących zrealizować swoje pasje. Stare pofabryczne hale są obecnie miejscem kreatywnej działalności łodzian.

Inkubator przemysłów kreatywnych Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Poprzez ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr. Fabryka Sztuki poprzez Art_Inkubator zapewnia pomoc firmom z branży kreatywnej w najtrudniejszym momencie działalności, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Przedsiębiorcy z branży kreatywnej mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, potężną platformę usług elektronicznych oraz doradców i szkoleniowców. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.

EC1 Łódź – Miasto Kultury, najstarsza łódzka elektrownia EC 1 powstała w 1907 roku i służyła mieszkańcom miasta aż do roku 2001. EC1 obecnie staje się miejscem kultury, nauki i rekreacji. W części tzw. Zachód powstaje Centrum Nauki i Techniki. Koncepcja Interaktywnego Centrum Nauki opiera się na założeniu, że istniejąca część elektrociepłowni, wraz z zachowanymi w niej zabytkowymi urządzeniami, stanie się bazą narracji historycznej tj. przywołującej czasy uruchomienia i funkcjonowania obiektu. Na tej podstawie zostanie również wytyczony główny szlak zwiedzania: od kotłów poprzez przepompownię do sterowni oraz szlak szczegółowy i niezależne przestrzenie rozrywkowo – kulturalne. Klamrą narracji architektonicznej będzie industrialny nastrój pomieszczeń, uzupełniony o elementy interaktywne i multimedialne.

Zrewitalizowane obiekty EC-1 Wschód pełnić będą funkcje kulturalno-artystyczne. Będzie to przestrzeń otwarta dla artystów, młodych, utalentowanych osób, które chcą się wyrazić przez daną dziedzinę sztuki. Budynek będzie dysponował wystarczającą przestrzenią do tego, jak i salami warsztatowymi i seminaryjnymi, a także pokojami gościnnymi dla wykładowców, studentów, artystów wraz z wymaganą infrastrukturą. Będzie to również przestrzeń, z której będą mogły korzystać inne instytucje organizujące imprezy kulturalno – edukacyjne dla mieszkańców Łodzi, jak i osób przyjeżdżających spoza miasta. Funkcja edukacyjna obiektu będzie realizowana poprzez pracownie warsztatowe oraz działania w zakresie wielu dziedzin sztuki, związanych z: filmem, filmowymi technikami cyfrowymi, efektami specjalnymi, motion capture, ceramiką, szkłem, tapicerką, biżuterią, rzeźbą, design, ślusarstwem, stolarstwem, fotografią, baletem, tańcem, malarstwem, choreografią, scenografią

W takcie konferencji będzie możliwość poznania tych miejsc, będziemy gościć przedstawicieli tych instytucji, którzy przedstawią drogę przejścia od kreatywnego myślenia do zrealizowanie projektu, którym obecnie zarządzają. Część konferencji odbędzie się na terenie EC1- Miasto Kultury.

 

Serdecznie zapraszamy.

Miejsce konferencji
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

 

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna, wynosi:

Udział czynny - 515 zł*

Udział czynny dla doktorantów i studentów - 299 zł

 

Udział bierny - 299 zł*

Udział bierny dla nauczycieli - 160 zł

 

*Pracowników Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obowiązuje 50% zniżki od ustalonych cen.
  Członków Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności obowiązuje 25% zniżki od ustalonych cen.

 

W ramach udziału czynnego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii.

W ramach udziału biernego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

Ponadto, w ramach udziałów czynnych i biernych, organizatorzy zapraszają na wizyty po łódzkich instytucjach wspierających działania o charakterze twórczym, a także udział w warsztatach zakończonych certyfikatami - o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie. Baza noclegów znajduje się w zakładce Zakwaterowanie.

 

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii z podaniem w tytule przelewu:
imienia i nazwiska Uczestnika oraz tytułu konferencji (Profesjonalizacja kreatywności)
nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

 

Zgłoszenia wraz z opłatami przyjmujemy do 29 lutego 2016 r.

Regulamin

Publikacja

Artykuły prosimy przesłać do 30 września 2016 roku drogą elektroniczną jako załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja:
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
    odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:

 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu
 • ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

Przykłady zapisu bibliograficznego:

 • Książka w oryginale:
  Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.
 • Książka tłumaczona:
  Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.
 • Praca zbiorowa:
  Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

 

Zakwaterowanie

HOTELE Adres  Telefon Email Przykładowe Ceny
Boutique Hotel's ul. Rewolucji 1905 roku 8, 90-273 Łódź 798-178-178 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Polonia ul. Narutowicza 38 42 632 87 73 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 103 zł/doba
Novotel  ul.Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź 42 254 39 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 215 /doba
Holiday In  ul.Piotrkowska 229/231, Łódź 42 208 20 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 216 /doba
Tobaco  ul.Kopernika 64, 90-553 Łódź 42 207 07 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 127/doba
Focus  ul. Łąkowa 23/25, Łódź 42 637 12 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 147 /doba
Qubus  ul.Aleja Adama Mickiewicza 7, 90-443 Łódź 42 275 51 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 202 /doba
Campanilie ul.Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź 42 664 26 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 119 /doba
Ibis  ul.Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź 42 638 67 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 114 /doba
Stare Kino Cinema Residence ul.Piotrkowska 120, 90-006 Łódź 42 207 27 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 159 /doba
HOSTELE        
Hostel Molo ul. Okopowa 70/106, 91-849 Łódź 42 656 22 69 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 108 /doba
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ ul. Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź 42 635-54-90 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 119 /doba

 Wyszukiwarka noclegów (30% zniżki dla osób podróżujących służbowo): www.hotel.info

 

Program konferencji

Relacja z konferencji

Ponad stu uczestników z całego kraju wzięło udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności", która odbyła się 15 i 16 marca br. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem i było okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami łódzkich instytucji kreatywnych, takich jak Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, EC1 – Miasto Kultury, Off Piotrkowska Center, Art Inkubator, Widzewska Manufaktura oraz promotorów marek Łódź Kreuje i Promuje Łódzkie.

Pomimo tego, że konferencja była inicjatywą akademicką, gwarantowała dostęp do praktycznego ujęcia kreatywności. Obradom teoretycznym towarzyszyły warsztaty tematyczne: Design Thinking w edukacji, Storytelling jako metoda wspomagająca kreatywność, Drama(tyczne) zmiany oraz warsztat projektu MIGOBI. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w czołowych łódzkich firmach wspierających kreatywne działania. Odwiedziliśmy Off Piotrkowska Center, Art Inkubator oraz EC1 – Miasto Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności w portalu Facebook. Nasz nowy fanpage będzie uzupełniany treściami związanymi z kreatywnością. Znajdują się tam również zdjęcia z konferencji. Adres: https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.